اطول نکتة بالعالم

اطول نکتة بالعالم

یلا انی الیوم جایبتلکم اطول نکتة بالعالم وان شاء الله تعجبکم
و هی باللهجة المصریة

فی واحد کان فی عمارة وعنده ثلاثة اولاد و کان فیها حارس ( بواب )
مرة انتبه اللی فی العمارة انه وقوه ( وجوه ) اولاد صفر و وقوه اولاد البواب حمر
فراح بالیوم الاول عملهم 3 فراج بالغدى و العشا و طعماهم و شاف وقوهم لاقها برضو صفر و البواب یغدی اولاد فول و یعشهم فول و بردک لون وشهم احمر

فراح بالیوم التانی عملهم 3 فراخ و 5 ارانب بالغدى و العشا و لستهم لونهم اصفر و البواب یغدیهم فول و یعشیهم فول و لون ولاده احمر

فراح بالیوم التالت عاملهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف محشی بالغدى و بالعشا و البواب یغدیهم فول و یعشیهم فول و بردک الالوان ما تغیرتج

فراح بالیوم الرابع طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی بالغدى و العشا و البواب یغدیهم فول و یعشهم فول و بردک الالوان ما ختلفتج

فراح بالیوم الخامس طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و بردک لونهم اصفر و البواب یغدیهم فول و یطعهم فول و لونهم احمر

فراح بالیوم السادس عاملهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و بردک ما تغیر لونهم و بقوا على لونهم الاصفر و البواب یغدی اولاد فول و یعشهم فول و بردک لونهم احمر

فراح بالیوم السابع مطعمهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و 6 کیلو کفتة و مع الاسف ما تغیرش لونهم و البواب یغدیهم فول و یعشهم فول و هما على حالهم وشهم احمر

بعدین زهق اللی فی العمارة و نزل للبواب لحتى یفهم هو فی ایه

دق الباب و فتحله البواب الباب
و سالوا هذا السؤال
انت انتبهت انه لون ولادی اصفر و لون ولادک احمر فولت عم دا :

حرت بالیوم الاول عملهم 3 فراخ بالغدى و العشا و طعماهم و شاف وقوهم لاقها برضو صفر وانت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لون وشهم احمر

حرت بالیوم التانی عملهم 3 فراخ و 5 ارانب بالغدى و العشا و لستهم لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تعشیهم فول و لون ولاده احمر

حرت بالیوم التالت عاملهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف محشی بالغدى و بالعشا وانت تغدیهم فول و تعشیهم فول و بردک الالوان ما تغیرتج

حرت بالیوم الرابع طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی بالغدى و العشا و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و بردک الالوان ما ختلفتج

حرت بالیوم الخامس طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و بردک لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تطعهم فول و لونهم احمر

حرت بالیوم السادس عاملهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و بردک ما تغیر لونهم و بقوا على لونهم الاصفر و انت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لونهم احمر

حرت بالیوم السابع مطعمهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و 6 کیلو کفتة و مع الاسف ما تغیرش لونهم و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و هما على حالهم وشهم احمر

فاجابه البواب : یعنی انت

حرت بالیوم الاول عملهم 3 فراخ بالغدى و العشا و طعماهم و شاف وقوهم لاقها برضو صفر وانت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لون وشهم احمر

حرت بالیوم التانی عملهم 3 فراخ و 5 ارانب بالغدى و العشا و لستهم لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تعشیهم فول و لون ولاده احمر

حرت بالیوم التالت عاملهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف محشی بالغدى و بالعشا وانت تغدیهم فول و تعشیهم فول و بردک الالوان ما تغیرتج

حرت بالیوم الرابع طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی بالغدى و العشا و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و بردک الالوان ما ختلفتج

حرت بالیوم الخامس طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و بردک لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تطعهم فول و لونهم احمر

حرت بالیوم السادس عاملهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و بردک ما تغیر لونهم و بقوا على لونهم الاصفر و انت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لونهم احمر

حرت بالیوم السابع مطعمهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و 6 کیلو کفتة و مع الاسف ما تغیرش لونهم و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و هما على حالهم وشهم احمر

فالوا اللی فی العمارة ایوا انا

حرت بالیوم الاول عملهم 3 فراخ بالغدى و العشا و طعماهم و شاف وقوهم لاقها برضو صفر وانت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لون وشهم احمر

حرت بالیوم التانی عملهم 3 فراخ و 5 ارانب بالغدى و العشا و لستهم لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تعشیهم فول و لون ولاده احمر

حرت بالیوم التالت عاملهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف محشی بالغدى و بالعشا وانت تغدیهم فول و تعشیهم فول و بردک الالوان ما تغیرتج

حرت بالیوم الرابع طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی بالغدى و العشا و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و بردک الالوان ما ختلفتج

حرت بالیوم الخامس طعماهم 3 فراخ و 5 ارانب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و بردک لونهم اصفر و انت تغدیهم فول و تطعهم فول و لونهم احمر

حرت بالیوم السادس عاملهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و بردک ما تغیر لونهم و بقوا على لونهم الاصفر و انت تغدی اولادک فول و تعشهم فول و بردک لونهم احمر

حرت بالیوم السابع مطعمهم 3 فراخ و 5 ارنب و خروف و 2 دیک رومی و 3 کیلو لحم و 5 کیلو کباب و 6 کیلو کفتة و مع الاسف ما تغیرش لونهم و انت تغدیهم فول و تعشهم فول و هما على حالهم وشهم احمر

ایه شو عرفت السبب دلوقتی

البواب : قدم شفته السفلیة و رفع کتفیه لوفق و قال ماعرفش لیه .

طبعا های مختصر النکة لان اللی فی العمارة سواها لمدة شهر و ماجان بیا حیل اکتب
اتمنى تعجبکم


/ 1 نظر / 108 بازدید
بهارک طهرانی

و بهار می آید و بهار می آید به استقبال این روزها تا دستهای کوه _ دو سلام فاصله دارم درخت های این حوالی به زیبایی بهار خیلی حساس هستند درخت پشت پنجره آشنا را جا گذاشتم در روزهای دور نتوانست کنار بیاید با این روزگار مرتفع دیدی که در این زندگی به کجای جغرافیای باور رسیدم ؟ به خودم می گوییم بی خیال نوشتن بی خیال تو بی خیال چه اتفاقی می افتد ؟ هیچ فقط من فرسوده می شوم یک حسرت در دل تو یک داغ در دل من او بی من هم خواهد زیست من بی عشق هرگز این درس بزرگ زندگی ست بهارک طهرانی http://79685.persianblog.ir/ Bahareh_alp@yahoo.com